บ้านลิ้นจี่

ห้องพักแอร์ พักได้ 2 – 4 คน (ห้องน้ำในตัว)

 


 

 

บ้านชมเดือน

ห้องพักแอร์  พักได้ 6 – 8 คน (ห้องน้ำในตัว)


 

บ้านริมน้ำ – ช่อเอื้อง

ห้องพักแอร์ 2 ห้องนอนติดกัน
แบ่งเป็น

ห้องริมน้ำ พักได้ 6 – 8 คน (ห้องน้ำในตัว)

ห้องช่อเอื้อง พักได้ 6 – 8 คน


 

บ้านหลังใหญ่

ห้องพักแอร์ 5 ห้องนอน

แบ่งเป็น

ชั้นบน 4 ห้องนอน พักได้ 11 – 15 คน (ห้องน้ำในตัว)

ชั้นล่าง  1 ห้องนอนใหญ่ พักได้ 12 – 15 คน (ห้องน้ำในตัว)


 

บ้านกำไร

ห้องพักแอร์ ห้องน้ำในตัวพักได้ 5 – 7 คน (ห้องน้ำในตัว)