ห้องพัก

ห้องพัก และ ค่าบริการ

ห้องพัก แยกเป็นบ้าน 5 หลัง ห้องนอนแอร์ทั้งหมด 10 ห้อง

 

history2=====================================================

— หลังที่  1  : บ้านลิ้นจี่ —
ห้องพักแอร์ ห้องน้ำในตัว พักได้ 2 – 4 คน

room-lingi1        room-lingi2

— หลังที่  2  : บ้านชมเดือน —
ห้องพักแอร์ ห้องน้ำในตัว พักได้  5 – 6 คน

room-chomduen1

unnamed

 — หลังที่ 3  : บ้านริมน้ำ ช่อเอื้อง
ห้องพักแอร์ 2 ห้องนอนติดกัน รวมพักได้ 12- 15 คน
ได้แก่ …
– ห้องริมน้ำ พักได้ 6 – 8 คน
– ห้องช่อเอื้อง พักได้ 6 – 8 คน
(ห้องแอร์ – ห้องน้ำในตัว)

nr-2

room-choreang

room-choreang2

room-rimmum

หลังที่ 4 : บ้านหลังใหญ่
ห้องพักแอร์ 5 ห้องนอน
แบ่งเป็น
-ชั้นบน 4 ห้องนอน พักได้ 10 – 12 คน (ห้องน้ำรวม)
– ชั้นล่าง 1 ห้องนอนใหญ่ พักได้  7 คน (ห้องน้ำในตัว)
พักรวมได้ 20 คน (รวมเตียงเสริม)

room-bigroom

room-rimsuan2

room-chomjan

room-dadfa

room-rabieng

room-reanyai

banyaii

zone%e0%b8%9a%e0%b8%991

หลังที่ 5 : บ้านกำไร 
ห้องพักแอร์ พักได้ 4 – 5 คน (ห้องน้ำในตัว)

room-kumlai2

room-kumlai