กิจกรรมที่ 4 : ล่องเรือชมหิ่งห้อย

เรือชมหิ่งห้อย

สำหรับกรณี มาเป็นหมู่คณะ หรือ ต้องการเหมาเรือ สามารถแจ้งทาง NR Homestay เพื่อติดต่อจองเรือไว้ล่วงหน้าได้ โดยเรือจะเข้ามารับที่ท่าน้ำ NR Homestay

ส่วนลูกค้าของทางโฮมสเตย์ ที่ไม่ต้องการเหมา สามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อนัดหมายเวลาเรือให้มารับที่ท่าน้ำ NR  Homestay ได้ หลังจากชมหิ่งห้อยเสร็จ เรือจะส่งที่ท่าน้ำ NR Homestay เลยค่ะ

 

SAM_9854

SAM_0364